Gratis waardebepaling, een goede start

U wilt uw huis verkopen. Een vrijblijvende, gratis waardebepaling van uw huidige woning door Bruining en De Reus geeft u een uitstekend inzicht in de waarde van uw woning. Na advies over de reële vraag- en opbrengstprijs en het verkoopplan beslist u of u verder gaat met Bruining en De Reus. In dat geval betekent het dat u uw huidige woning samen met Bruining en De Reus gaat verkopen. Het verkopen van een huis is meer dan een bord in de tuin. Het vereist deskundige hulp op maat, waardoor u feilloos door het verkooptraject gaat. Juist daarom is het zo belangrijk om een beroep te doen op Bruining en De Reus.

Afspraken

Het eerste wat Bruining en De Reus onderneemt, is de vaststelling van de vraagprijs. Eén van onze makelaars bezoekt uw woning waarbij hij onder andere let op het onderhoud, de positieve aspecten en de omgeving van uw woning. Daarnaast houdt hij rekening met de marktsituatie en de prijzen van soortgelijke woningen bij u in de buurt. Vervolgens krijgt u advies over de hoogte van de vraagprijs. In gezamenlijk overleg bepaalt u vervolgens hoe hoog de vraagprijs wordt.Vervolgens bespreekt de makelaar met u welke verkoopmiddelen hij inzet om uw woning onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Hij heeft daartoe een variatie aan mogelijkheden: van internet tot raamposter en van bord in de tuin tot een advertentie in de regionale media. Uiteraard zijn uw wensen hierbij van groot belang. Verder worden heldere afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoeding (courtage) en eventuele verplichtingen bij intrekking van de opdracht.Op alle werkzaamheden die Bruining en De Reus verricht, zijn de Voorwaarden NVM van toepassing. Het is wettelijk geregeld dat de woning dient te worden overgedragen en vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard. Als verkoper stelt u de makelaar op de hoogte van eventuele lasten en gebreken, zodat hij de potentiële kopers kan informeren. Het kan bijvoorbeeld gaan over het recht van overpad of over vervuilde grond in de tuin.

De verkoop

Zodra u alle afspraken schriftelijk op een rijtje heeft en u de NVM-makelaar op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie zoals gebreken, bijzondere lasten en beperkingen, gaat Bruining en De Reus actief aan de slag door uw woning te registreren in het computeruitwisselingsysteem van de NVM. Iedere NVM-makelaar heeft toegang tot dit systeem en weet dus direct dat uw woning te koop staat. Naast een vermelding op de internetsite www.bruiningdereus.nl voor het complete aanbod van Bruining en De Reus wordt uw woning ook vermeld op de internetsite www.funda.nl, waarop het complete NVM- woningaanbod te vinden is. Vervolgens zet Bruining en De Reus die verkoopmiddelen in die hij met u heeft afgesproken zodat op de juiste manier bekendheid gegeven wordt aan het te koop staan van uw woning.U zult merken, dat het effect sorteert: de eerste geïnteresseerden wenden zich tot uw NVM-makelaar. Gegadigden willen vervolgens een bezoek brengen aan uw woning. Bruining en De Reus maakt in overleg met u een afspraak voor een bezichtiging. Het is niet noodzakelijk dat u thuis bent; uw makelaar van Bruining en De Reus zal wel altijd aanwezig zijn bij de rondleiding door uw woning en stelt u op de hoogte van het resultaat.Als de interesse leidt tot een bod, overlegt de makelaar met u wat u vindt van dit bod en hoe de onderhandeling eventueel kan worden voortgezet.Na advies van Bruining en De Reus beslist U welke stap uw makelaar namens u onderneemt en hij doet dat zodanig, dat u uiteindelijk een bod - al dan niet voorzien van ontbindende voorwaarden - kunt accepteren. U en Bruining en De Reus bespreken eveneens met de koper de datum van levering en eventueel de ter overname aangeboden zaken. Dit zijn zaken die u verkoopt met uw woning, zoals bijvoorbeeld de vloerbedekking of die op maat gemaakte boekenkast.

Nieuwe eigenaar

U plaatst uw handtekening onder de koopakte, waarna de koper de akte ondertekent. Partijen ontvangen vervolgens een kopie van de koopakte. Daarna gaat de akte door naar de notaris. Nadat partijen de overeenkomst hebben ondertekend treedt de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. De notaris bereidt de overdracht voor en ontvangt tevens de afrekening van uw NVM-makelaar, zodat hij de vergoeding (courtage) en eventuele advertenties kan verrekenen bij de eigendomsoverdracht. De notaris nodigt u en de koper op de afgesproken datum uit voor de overdracht. Enkele weken voor de levering ontvangt u het concept van de leveringsakte en de nota van de afrekening. Naast de controle van de concept-leveringsakte door uw NVM-makelaar is het verstandig alle gegevens zorgvuldig te controleren. Vlak voor de leveringsdatum mag de koper zijn nieuwe woning bezoeken om te bekijken of alles nog in de afgesproken staat is en het is aan u er voor te zorgen, dat dit het geval is. Op de datum van levering ontvangt de notaris de koopsom en als daar sprake van is, de betaling van de roerende zaken. Het is tevens zijn zaak uw lopende hypotheek af te lossen, lasten als onroerendezaakbelasting met de koper te verrekenen en de nota van uw NVM-makelaar te voldoen. De resterende koopsom ontvangt u nadat de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Op de leveringsdatum geeft u uw sleutels aan de koper en kunt u de opstalverzekering stopzetten. Het huis is nu eigendom van de nieuwe eigenaar. U kunt gaan genieten van uw nieuwe woning.